top of page

הכפרית המודרנית

ראש העין

ABOUT

הכפרית המודרנית

מיקום

ראש העין

שטח

200 מ"ר

תאריך

עיצוב ותכנון של בית פרטי תמיד מורכב ומעניין. בפרויקט הזה הבאנו את רוח הסביבה הכפרית של שכונה בראש העין לתוך הבית. 

יצרנו חללים פתוחים, ופלטת צבעים המחברת את הבית לטבע שבחוץ.

הגדלנו את כל הפתחים בבית עד כמה שניתן כדי להכניס אור נעים הביתה.

מאחורי המטבח הסתרנו ממ"ד שמשרת היום כמחסן.

עיצוב פנים לבית פרטי בראש העין זאת חוויה מיוחדת בזכות הטופוגרפיה והמפלסים השונים שנוצרים כתוצאה ממנה.

2021

צוות

מעצבת: אירה פרדקין

Contact
bottom of page