top of page

הכפרית המודרנית

ראש העין

ABOU T

הכפרית המודרנית

Location

ראש העין

Area

200 מ"ר

date

עיצוב ותכנון של בית פרטי תמיד מורכב ומעניין. בפרויקט הזה הבאנו את רוח הסביבה הכפרית של שכונה בראש העין לתוך הבית. 

יצרנו חללים פתוחים, ופלטת צבעים המחברת את הבית לטבע שבחוץ.

הגדלנו את כל הפתחים בבית עד כמה שניתן כדי להכניס אור נעים הביתה.

מאחורי המטבח הסתרנו ממ"ד שמשרת היום כמחסן.

עיצוב פנים לבית פרטי בראש העין זאת חוויה מיוחדת בזכות הטופוגרפיה והמפלסים השונים שנוצרים כתוצאה ממנה.

2021

Staff

מעצבת: אירה פרדקין

Contact
bottom of page